overhang / nawis

http://stryjski.net/dict/o/overhang/

[en] overhang

[pl] nawis


Części dziobu lub rufy wystające ponad wodę.

zobacz też: