parts of sails / części żagla

http://stryjski.net/dict/p/parts-of-sails/

[en] parts of sails

[pl] części żagla


Części żagla:

części żagla

hasła w tej podkategorii: