ploter / ploter GPS

http://stryjski.net/dict/p/ploter/

[en] ploter

[pl] ploter GPS