prop walk /

http://stryjski.net/dict/p/prop-walk/

[en] prop walk

[pl]


Tendencja do pchania rufy [stern] jachtu w bok przez śrubę [propeller] w czasie płynięcia do tyłu.