hasła polskie: Ó

http://stryjski.net/dict/pl/%C3%B3/

— — — •