hasła polskie: ż

http://stryjski.net/dict/pl/%C5%BC/

— — • • —