hasła polskie: Ż

http://stryjski.net/dict/pl/%C5%BC/

— — • • —