hasła polskie: A

http://stryjski.net/dict/pl/a/

Alfa • ‒

Mam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoli.