hasła polskie: C

http://stryjski.net/dict/pl/c/

Charlie ‒ • ‒ •

Tak. Potwierdzenie.