hasła polskie: D

http://stryjski.net/dict/pl/d/

Delta ‒ • •

Trzymajcie się z daleka ode mnie, manewruję z trudnością.