hasła polskie: F

http://stryjski.net/dict/pl/f/

Foxtrot • • ‒ •

Jestem niezdolny do ruchu; nawiążcie ze mną łączność.