hasła polskie: G

http://stryjski.net/dict/pl/g/

Golf ‒ ‒ •

Potrzebuję pilota. Gdy nadany przez statek rybacki oznacza wybieram sieci.