hasła polskie: J

http://stryjski.net/dict/pl/j/

Juliet • ‒ ‒ ‒

Mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala.