hasła polskie: L

http://stryjski.net/dict/pl/l/

Lima • ‒ • •

Zatrzymajcie wasz statek.