hasła polskie: N

http://stryjski.net/dict/pl/n/

November ‒ •

Nie. Zaprzeczenie.