hasła polskie: P

http://stryjski.net/dict/pl/p/

Papa • ‒ ‒ •

Moje sieci zaczepiły o przeszkodę.