hasła polskie: Q

http://stryjski.net/dict/pl/q/

Quebec ‒ ‒ • ‒

Mój statek jest zdrowy[2] i proszę o prawo poruszania się.