hasła polskie: R

http://stryjski.net/dict/pl/r/

Romeo • ‒ •

nie używa się