hasła polskie: S

http://stryjski.net/dict/pl/s/

Sierra • • •

Moje maszyny pracują wstecz astern.