hasła polskie: T

http://stryjski.net/dict/pl/t/

Tango ‒

Trzymajcie się ode mnie z dala; jestem zajęty trałowaniem trawling we dwójkę.