hasła polskie: U

http://stryjski.net/dict/pl/u/

Uniform • • ‒

Kierujecie się ku niebezpieczeństwu.