hasła polskie: W

http://stryjski.net/dict/pl/w/

Whiskey • ‒ ‒

Potrzebuję pomocy medycznej.