hasła polskie: X

http://stryjski.net/dict/pl/x/

Xray ‒ • • ‒

Wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnały.