hasła polskie: Y

http://stryjski.net/dict/pl/y/

Yankee ‒ • ‒ ‒

Wlokę [dragging] kotwicę [anchor].