hasła polskie: Z

http://stryjski.net/dict/pl/z/

Zulu ‒ ‒ • •

Potrzebuję holownika tug.