raft up / cumować jeden przy drugim

http://stryjski.net/dict/r/raft-up/

[en] raft up

[pl] cumować jeden przy drugim