reef knot / węzeł płaski

http://stryjski.net/dict/r/reef-knot/

[en] reef knot

[pl] węzeł płaski


Jeden z podstawowych węzłów żeglarskich służący do połączenia dwu linek [line] tej samej grubości. Wykorzystywany najczęściej do wiązania linek refowych [reefing lines].

reef knot

Węzeł ten czasami nosi tez nazwę square knot.

Węzeł który w Polsce nosi nazwę węzeł refowy nie uznawany jest za samodzielny węzeł, a jedynie za odmianę węzła płaskiego. Zobacz slipped reef knot