reef / refowanie

http://stryjski.net/dict/r/reef/

[en] reef

[pl] refowanie


Zredukować wielkość żagla poprzez złożenie - grot [mainsail], lub zrolowanie - fok [jib].