reefing lines / linki refowe

http://stryjski.net/dict/r/reefing-lines/

[en] reefing lines

[pl] linki refowe


Liny używane do refowania grota [mainsail].

Termin ten może odnosić się do:

  • w starszych konstrukcjach do linek zamontowanych na żaglu i służących do wiązania go w czasie refowania; części żagla

  • linek sprowadzonych do podstawy masztu [mast], lub kokpitu [cockpit] służących do obniżenia liku wolnego [leech] i czasami również liku przedniego [luff];
    linek takich może być dwie lub jedna do jednego refu [reef] w zależności od konstrukcji.

to samo co: reefing lines

zobacz także inne hasła w podkategorii: running rigging