reefing points / ucho refowe

http://stryjski.net/dict/r/reefing-points/

[en] reefing points

[pl] ucho refowe


Wzmocnione miejsce w żaglu przez które przechodzą linki refowe [reefing lines]

części żagla

to samo co: cringle

zobacz także inne hasła w podkategorii: parts of sails