riding turn / obrót blokujący linę

http://stryjski.net/dict/r/riding-turn/

[en] riding turn

[pl] obrót blokujący linę


Obrót na kabestanie [winch] który nakłada linę na tą juz sie tam znajdującą blokując ją przy tym.