round turn and two half hitches / węzeł cumowniczy

http://stryjski.net/dict/r/round-turn-and-two-half-hitches/

[en] round turn and two half hitches

[pl] węzeł cumowniczy


Węzeł używany do przywiązania liny do mocowania, np. by przywiązać łódkę.

round turn and two half hitches