roving fender / wolny odbijacz

http://stryjski.net/dict/r/roving-fender/

[en] roving fender

[pl] wolny odbijacz


Odbijacz [fender] który jest trzymany w ręku i może byc szybko użyty by chronić jedna z burt.