seafarer / marynarz

http://stryjski.net/dict/s/seafarer/

[en] seafarer

[pl] marynarz


Marynarz na statku komercyjnym. Zbiorcze określenie obejmujące zarówno załogę crew, oficerów officer / mate jak i kapitana master/captain.

Trzeba zauważyć, że w języku angielskim osoby zajmujące się żeglarstwem sportowym, bądź rekreacyjnym nie używają nazw funkcji wywodzących się z marynarki wojennej bądź handlowej. Użycie terminów kapitan, oficer, w stosunku do osób prowadzących jacht żaglowy będzie odebrane za przejaw megalomanii i może się wydać śmieszne.

zobacz też: