severe gale / silny sztorm

http://stryjski.net/dict/s/severe-gale/

[en] severe gale

[pl] silny sztorm

     9B


beaufort-scale-9

prędkość wiatru

  • 41-47 węzła
  • 76-87 km/h
  • 47-54 mph
  • 20,8-24,4 m/s

wysokość fal

  • 7 m
  • 23 ft

stan morza

Bardzo duże fale z gęstą pianą. Grzbiety fal zaczynają się zawijać. Znaczne bryzgi.

zjawiska na lądzie

Lekkie konstrukcje ulegają zniszczeniu.

zobacz także inne hasła w podkategorii: beaufort scale