sheet bend / węzły szotowe

http://stryjski.net/dict/s/sheet-bend/

[en] sheet bend

[pl] węzły szotowe


Typ węzła łączącego dwie liny [line] razem głównie szotów [sheet].
Wyróżnia się dwie odmiany: