sheet-in / wybrać

http://stryjski.net/dict/s/sheet-in/

[en] sheet-in

[pl] wybrać


Wypuszczać/napinać linę [line].

zobacz też: