single sheet bend / węzeł szotowy

http://stryjski.net/dict/s/single-sheet-bend/

[en] single sheet bend

[pl] węzeł szotowy


Węzeł łączący dwie liny o różnej grubości.

single sheet bend

zobacz też: