skipper / szyper

http://stryjski.net/dict/s/skipper/

[en] skipper

[pl] szyper

     skipper


Osoba samodzielnie prowadząca (dowodząca) jacht lub statek rybacki.
W języku angielskim niepoprawne jest używanie słowa captain na określenie tej pozycji.

zobacz też: