slipped reef knot / węzeł refowy

http://stryjski.net/dict/s/slipped-reef-knot/

[en] slipped reef knot

[pl] węzeł refowy


Odmiana węzła płaskiego [reef knot] gdzie jeden z końców zawiązany jest w panterkę, co ułatwia jego rozwiązanie.

slipped reef knot