spars / drzewce

http://stryjski.net/dict/s/spars/

[en] spars

[pl] drzewce


Elementy ożaglowanie [rig] nie będące liną [line], czy żaglem [sails] takie jak maszty [mast], bum [boom] etc.

hasła w tej podkategorii: