speed over ground / prędkość względem dna

http://stryjski.net/dict/s/speed-over-ground/

[en] speed over ground

[pl] prędkość względem dna


Prędkość mierzona względem dna morskiego.

Prędkość mierzona względem dna i wody mogą byc różne ze względu na m.in. prądy morskie [tidal streams].