storm / bardzo silny sztorm

http://stryjski.net/dict/s/storm/

[en] storm

[pl] bardzo silny sztorm

     10B


beaufort-scale-10

prędkość wiatru

  • 48-55 węzła
  • 88-102 km/h
  • 55-63 mph
  • 24,5-28,4 m/s

wysokość fal

  • 9 m
  • 29,5 ft

stan morza

Wielkie fale. Powierzchnia morza jest biała, fale przełamują się. Widoczność jest ograniczona.

zjawiska na lądzie

Drzewa wyrywane z korzeniami. Poważne zniszczenia konstrukcji.

zobacz także inne hasła w podkategorii: beaufort scale