tack / zwrot przez sztag

http://stryjski.net/dict/t/tack/

[en] tack

[pl] zwrot przez sztag


Manewr zmiany kursu [course] polegający na przejściu dziobu [bow] jachtu przez wiatr i zmianie halsu [tack].

tack

Komendy i wykonywane czynności:

 1. Jacht płynie bajdewindem [close-hauled] albo [fine reach] na prawym halsie [starboard tack].
  Jacht nabiera prędkości jeśli to konieczne poprzez lekkie odpadnięcie od wiatru [bear away].
  Sternik wydaje komedę:

   Ready about! 
  
 2. Sternik wychyla ster w drugą stronę (gwałtownie ostrzy [luff up]).
  Krótko przed tym jak bum zacznie przechodzić na druga stronę yachtu, sternik wydaje komedę:

   Lee-ho! 
  
 3. Jacht płynie na wiatr [dead ahead] siłą rozpędu.
  W momencie gdy fok [jib] zacznie samoczynnie przechodzić na drugą stronę jachtu (ale nie wcześniej) szot który do tej pory był wykorzystywany [working sheet] jest luzowany [ease].
  Szot który do tej pory był wolny [lazy sheet] jest wybierany [haul].

 4. Jacht nabiera prędkości na nowym halsie [tack] przez lekkie odpadnięcie [bear away] od planowanego kursu .

 5. Jacht płynie bajdewindem [close-hauled] na lewym halsie [port tack].
  Sternik ostrzy [luff up] i wraca na planowany kurs gdy jacht nabierze prędkości.
  Ustawienie żagli na nowym halsie [tack].

zobacz też: