tacking / halsowanie

http://stryjski.net/dict/t/tacking/

[en] tacking

[pl] halsowanie


Metoda poruszania się w kierunku z którego wieje wiatr.
Ponieważ nie ma możliwości, aby żeglować wprost na wiatr płynie się zakosami – raz lewym, a raz prawym halsem, wykonując wielokrotne zwroty.

tacking

zobacz też: