tiller / rumpel

http://stryjski.net/dict/t/tiller/

[en] tiller

[pl] rumpel


Drążek służący do sterowania [helm] jachtem.

W przeciwieństwie do koła sterowego [wheel] należy wychylić w kierunku przeciwnym do tego do którego mamy zamiar płynąć.