topside / nadwodna część burty

http://stryjski.net/dict/t/topside/

[en] topside

[pl] nadwodna część burty


Części burty wystające ponad wodę.

zobacz też: