trawling / trałować

http://stryjski.net/dict/t/trawling/

[en] trawling

[pl] trałować