types of sails / rodzaje żagli

http://stryjski.net/dict/t/types-of-sails/

[en] types of sails

[pl] rodzaje żagli


hasła w tej podkategorii: