unfurl / rozwinąć żagle

http://stryjski.net/dict/u/unfurl/

[en] unfurl

[pl] rozwinąć żagle


Rozwinąć żagle.

zobacz też: