violent storm / gwałtowny sztorm

http://stryjski.net/dict/v/violent-storm/

[en] violent storm

[pl] gwałtowny sztorm

     11B


beaufort-scale-11

prędkość wiatru

  • 56-63 węzła
  • 103-117 km/h
  • 64-72 mph
  • 28,5-32,6 m/s

wysokość fal

  • 11,5 m
  • 37,7 ft

stan morza

Nadzwyczaj wielkie fale.

zjawiska na lądzie

Znaczna część konstrukcji zniszczona.

zobacz także inne hasła w podkategorii: beaufort scale